Shop
Sale!

ยาคุม ยาสมิน Yasmin 21 เม็ด

600฿ 470฿

 

สอบถามข้อมูลและสั่งซื้อที่ https://line.me/ti/p/@acnotin

ยาคุม Yasmin 21 ผลิตโดยบริษัท Bayer Thai Co Ltd, Bayer HealthCare Pharmaceutical จัดจำหน่ายโดยบริษัท DKSH ยาคุม Yasmin 21 เป็นยาคุมกำเนิดในรูปแบบยาเม็ดผสม (combination oral contraceptive; COC) สำหรับรับประทาน ยาอยู่ในรูปแบบแผง 21 เม็ด ซึ่งตัวยาประกอบด้วยโดรสไพรีโนน (drospirenone) 3 มิลลิกรัม และเอธินิล เอสตราไดออล (ethinyl estradiol) 0.03 มิลลิกรัม
กลไกการออกฤทธิ์ของ ยาคุม Yasmin 21
กลไกการออกฤทธิ์ของยา คือ กดการตกไข่ นอกจากนั้นยาคุมกำเนิดในรูปแบบยาเม็ดผสม ยังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเมือกบริเวณช่องคลอด ร่วมกับการทำให้เบื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวที่จะช่วยยับยั้งการเจาะของสเปิร์ม และลดโอกาสการฝังตัวของสเปิร์ม

กลไกของตัวยาที่ใช้สำหรับรักษาสิวนั้นยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่คาดว่าเกิดจากโดรสไพรีโนน และเอธินิล เอสตราไดออล มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของโกลบูลิน (globulin) ที่จะเข้าจับกับฮอร์โมนเพศ และลดระดับเทสโทสเตอโรนอิสระ (free testosterone)

ข้อบ่งใช้ยาคุม Yasmin 21
ยาคุมกำเนิดในรูปแบบยาเม็ดชนิดผสม 21 เม็ด มีวิธีรับประทาน คือ

รับประทานยาต่อเนื่องตั้งแต่เม็ดที่ 1 วันละ 1 เม็ด ควรรับประทานยาในเวลาเดิมของทุกวัน เช่น รับประทานยาเม็ดแรก เวลา 20.00 น. ก็ควรรับประทานยาเม็ดถัดไปจนหมดแผงในเวลา 20.00 น. หรือคาดเคลื่อนไม่เกิน 3 ชั่วโมงของเวลาเดิมเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการคุมกำเนิด
แนะนำให้รับประทานยาหลังอาหารเย็นหรือก่อนนอน
รับประทานยาต่อเนื่อง 21 วันจนหมดแผง จากนั้นไม่ต้องรับประทานยาอีก 7 วัน จึงค่อยเริ่มรับประทานยาแผงใหม่
เริ่มรับประทานยาแผงใหม่ตั้งแต่เม็ดแรกจนครบ 21 เม็ดและหยุดรับประทานยา 7 วันดังเดิม
ตัวยาจะยังไม่ถือว่ามีฤทธิ์ในการคุมกำเนิดอย่างสมบูรณ์ จนกว่าจะรับประทานยาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 7 วัน
ข้อปฏิบัติเมื่อลืมรับประทานยาคุม Yasmin 21
หากลืมรับประทานยาคุม Yasmin 1 เม็ดใน 21 เม็ด ให้รับประทาน 1 เม็ดทันทีที่นึกได้ และรับประทานเม็ดปัจจุบันตามเวลาที่รับประทานเหมือนเดิม หากนึกได้ในเวลาใกล้เคียงเวลาที่ต้องรับประทานยาอยู่แล้ว ก็ให้รับประทานเลยทีเดียว 2 เม็ด และไม่จำเป็นจะต้องใช้วิธีการคุมกำเนิดวิธีอื่นร่วม
หากลืมรับประทานยาคุม Yasmin 2 เม็ดต่อเนื่องกันในสัปดาห์แรกหรือสัปดาห์ที่สอง (เม็ดที่ 1 – 14) ให้รับประทานยา 2 เม็ดในวันที่นึกได้ และรับประทานยาในวันถัดไปอีก 2 เม็ด จากนั้นรับประทานยาเม็ดที่เหลือครั้งละ 1 เม็ดตามปกติจนกระทั่งหมดแผง

ที่สำคัญ คือ ควรใช้วิธีการคุมกำเนิดวิธีอื่นร่วมด้วย ได้แก่ การใช้ถุงยางอนามัย หรือหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์เป็นเวลา 7 วันหลังจากวันที่นึกได้

หากลืมรับประทานยาคุม Yasmin 2 เม็ดต่อเนื่องกันในสัปดาห์ที่สามหรือสัปดาห์ที่สี่ (เม็ดที่ 15 – 21) ให้เลิกใช้ยาแผงเดิมแล้วเริ่มรับประทานยาแผงใหม่ในวันถัดไป และควรใช้วิธีการคุมกำเนิดวิธีอื่นร่วมด้วย ได้แก่ การใช้ถุงยางอนามัย หรือหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์เป็นเวลา 7 วันหลังจากวันที่นึกได้

หากลืมรับประทานยาคุม Yasmin 3 เม็ดต่อเนื่องกัน ไม่ว่าจะในสัปดาห์ใดก็แล้วแต่ (เม็ดที่ 1 – 21) ให้เลิกใช้ยาคุม Yasmin แผงเดิมแล้วเริ่มรับประทานยาคุม Yasmin แผงใหม่ในวันถัดไป และควรใช้วิธีการคุมกำเนิดวิธีอื่นร่วมด้วย ได้แก่ การใช้ถุงยางอนามัย หรือหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์เป็นเวลา 7 วันหลังจากวันที่นึกได้
ข้อควรระวังของการใช้ยาคุม Yasmin 21
ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่สูบบุหรี่ โดยเฉพาะในผู้ที่สูบบุหรี่จัดและมีอายุมากกว่า 35 ปี เนื่องจากมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ได้แก่ การเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาคุม Yasmin หากเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตัน arterial thrombotic หรือ venous thrombotic
ยามีความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง และมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในผู้ป่วยอายุมากกว่า 35 ปี
ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดผิดปกติ
ผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาคุม Yasmin 21
อาจก่อให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ ไมเกรน ภาวะเลือดออกที่ช่องคลอด ประจำเดือนมาไม่ปกติ เจ็บเต้านม

ข้อมูลการใช้ยาคุม Yasmin 21 ในสตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตร
สำหรับการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ ตัวยาจัดอยู่ในกลุ่ม category X คือ ไม่แนะนำให้ใช้ยาในสตรีมีครรภ์ เนื่องจากตัวยาสามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อทารกในครรภ์ได้ สำหรับสตรีให้นมบุตร ไม่แนะนำให้ให้นมบุตรระหว่างการรับประทานยา

ข้อมูลการเก็บรักษายาคุม Yasmin 21
ควรเก็บยาไว้ในภาชนะปิดมิดชิด พ้นจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง พ้นจากความร้อน แสงแดด และความชื้น