Shop
Sale!

ยาคุมยาส Yaz 28 เม็ด

650฿ 490฿

 

สอบถามข้อมูลและสั่งซื้อที่ https://line.me/ti/p/@acnotin

วิธีการรับประทานยาคุม yaz
แนะนำให้เริ่มกินยาคุม yaz ภายในวันที่ 5 ของวันที่มีประจำเดือน โดยนับวันแรกที่มีประจำเดือนเป็นวันที่ 1 เมื่อเริ่มกินแล้วควรกินยาคุม yaz ต่อเนื่องทุกวัน ในช่วงเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน เพื่อประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดดีที่สุด

ซึ่งกินเรียงลำดับตามเลขที่อยู่ด้านหลังของแผง จากเลข 1… 2… 3… ไปจนถึงเม็ดที่ 28

กรณีที่มีการรับประทานยาคุม yaz ย้อนศร หากเป็นเม็ดยาสีชมพูเหมือนกัน
แบ่งเป็น 3 กรณี ดังนี้

ต้องรับประทานเม็ดที่ 1 แต่ไปรับประทานเม็ดที่ 7 หรือ เม็ดที่ 22
รับประทานหมดแถวแรกแล้ว ต้องต่อเม็ดที่ 8 แต่ไปรับประทานเม็ดที่ 14
รับประทานหมดสองแถวแล้ว ต้องต่อเม็ดที่ 15 แต่ไปรับประทานเม็ดที่ 21
สำหรับ 3 กรณี ที่กล่าวไปข้างต้น ถือว่า ไม่มีปัญหา เพราะยา 24 เม็ดแรกของแผง มีตัวยาเหมือนกัน ไม่ว่าจะกินเม็ดไหน ก็ได้ขนาดยาเท่ากัน แต่แค่อาจทำให้เกิดการสับสนในการกินได้

แก้ไขปัญหาข้างต้นอย่างไรดี?
สามารถทำได้ทั้งย้อนศรต่อไป หรือกลับไปรับประทานยาคุม yaz ตามลำดับลูกศรก็ได้ ขอแค่รับประทานต่อเนื่องกันทุกวัน เมื่อรับประทานไปเรื่อยๆ จนครบเม็ดที่มีสีชมพู จากนั้นค่อยต่อเม็ดที่มีสีขาวไปจนหมดแผง

กรณีที่รับประทานยาคุม yaz ย้อนศร โดยรับประทานเม็ดยาสีขาวแทนเม็ดยาสีชมพู
แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

ต้องรับประทานเม็ดที่ 1 แต่ไปรับประทานเม็ดที่ 28
รับประทานยาเม็ดสีชมพูยังไม่หมด แต่ข้ามไปรับประทานเม็ดสีขาวแล้ว
สำหรับ 2 กรณี ที่กล่าวไปข้างต้น ถือว่า มีปัญหา เพราะยาคุม yaz เม็ดสีขาวเป็นยาหลอก ไม่มีตัวยาฮอร์โมนในเม็ดยา เป็นแค่เม็ดแป้งที่มีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เราลืมวันที่ต้องต่อแผงใหม่นั่นเอง

แก้ไขปัญหาข้างต้นอย่างไรดี?
สามารถแก้ไขเหมือนกรณีที่ลืมรับประทานยา คือ รีบรับประทานเม็ดที่ถูกต้องทันทีที่นึกได้ วันต่อมาก็รับประทานตามลำดับหมายเลขไปเรื่อยๆ จนหมด (หากเพิ่งรู้ตัวตอนที่กำลังจะรับประทานยา ว่าเมื่อวานรับประทานผิด ก็ให้รับประทาน 2 เม็ดในวันนี้)

และเมื่อรับประทานจนหมดแผงนี้ อาจใช้วิธีเว้นว่างต่ออีก 1 วัน เพื่อทดแทนยาหลอกที่รับประทานผิดไป 1 ครั้ง เช่นนี้ก็จะครบ 28 วันตามเดิม

หรือจะต่อแผงใหม่เลยก็ได้ โดยแผงใหม่ก็รับประทานตามลำดับหมายเลขไปตามปกติ ไม่ต้องเอายาหลอกมาใช้ก่อน 1 เม็ดเพื่อทดแทนของเดือนก่อนที่รับประทานผิด อาจจะทำให้สับสนได้

กรณีลืมรับประทานยาคุม yaz 1 เม็ด หรือ 1 วัน
แนะนำให้วันต่อมารับประทานยาของเมื่อวานและวันนี้รวมเป็น 2 เม็ด ส่วนวันถัดไปให้รับประทานตามปกติ

กรณีลืมรับประทานยาคุม yaz 2 เม็ด หรือ 2 วัน
แนะนำให้วันต่อมารับประทานยาของวันที่ 2 ที่ลืมและวันนี้รวมเป็น 2 เม็ด ไม่ต้องรับประทานยาที่ไม่ได้รับประทานในวันแรกที่ลืม ส่วนวันถัดไปให้รับประทานตามปกติ ร่วมกับการคุมกำเนิดวิธีอื่น เช่น ถุงยางอนามัย ตลอดระยะเวลา 7 วันถัดมา หรือ รับประทานยาคุมกำเนิดฉุกเฉินในช่วงสัปดาห์แรกที่เริ่มรับประทานยาคุมกำเนิด

กรณีรับประทานยาคุม yaz แล้วประจำเดือนไม่มา เป็นอะไรไหม?
ปกติแล้ว ประจำเดือนจะมาในช่วงที่รับประทานยาหลอก หรือที่เรียกว่า ช่วงปลอดฮอร์โมน แต่หากประจำเดือนไม่ตามในช่วงนี้ อย่าเพิ่งตกใจไปมาก ให้ประเมินการตั้งครรภ์ก่อนว่าคุณมีโอกาสมากน้อยเพียงใด